皇冠官方网址(www.huangguan.us)是皇冠体育官方信用网线上直营平台网址。皇冠官方网址开放信用网和现金网代理申请、信用网和现金网会员注册、线上充值线上投注、线上提现、皇冠官方APP下载等业务。

首页快讯正文

约搏ETH单双博彩(www.eth0808.vip):Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm kiểm soát tài sản để phòng, chống tham nhũng

admin2023-01-292Soi kèo Tài xỉu

约搏ETH单双博彩www.eth0808.vip)采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,约搏ETH单双博彩数据开源、公平、无任何作弊可能性。

,

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các cấp trong công tác PCTN.

Trụ sở UBND TP.Hà Nội

Nguyễn Trường

Kế hoạch hướng tới việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố…

Để đạt được mục đích đề ra, UBND TP.Hà Nội đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thành phố yêu cầu phải thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đặc biệt trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Thành phố cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của luật PCTN.

Kế hoạch PCTN năm 2023 của thành phố cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN.

Cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp...

Kế hoạch còn đề cập đến công tác thực hiện PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; tăng cường quản lý nhà nước về PCTN…

网友评论

最新评论

热门标签